Ce que j’ai subi a fait de moi ce que je suis.

Citation du film V pour Vendetta.